Välkommen till bloggen "Tankar, tvivel och tro..."! Jag som förestår denna blogg heter John Nilsson. Här delar jag med mig av mina tankar om stort och smått, framförallt om psykologi, religion och samhälle. Välkommen att läsa och ge din respons på mina inlägg och efterföljande kommentarer.

2012-02-09

För kännedom, Maria Sveland...

...med anledning av din artikel "Hatet som gör mig politiskt deprimerad", i DN den 8 februari 2012:

Undertecknad, som stöder både Pelle Billing och Pär Ström, främst genom mitt deltagande i diskussionen på deras bloggar och genom enstaka egna blogginlägg, definierar mig inte som "höger", har aldrig gjort det och kommer antagligen aldrig att göra det heller. Den tänkare och författare som jag tycker allra bäst om och som har påverkat mig allra mest, när det gäller min syn på människan och samhället, är Erich Fromm (1900-1980). Fromm var en tysk-amerikansk judisk socialpsykolog, vars tankegods vilar tungt både på Karl Marx författarskap och på Freuds psykoanalytiska teorier, även om han också hämtade inspiration från många andra håll, bland annat från kristendomen och zenbuddismen. Somliga räknar nog in Fromm bland "kulturmarxisterna", skulle jag tro.

Erich Fromm argumenterade i vilket fall stenhårt mot totalitära rörelser av alla slag (även mot Sovjetkommunismen), och skrev bland annat klassikern "Flykten från friheten", där han undersökte hur det var möjligt för nazisterna att komma till makten i Tyskland, när det begav sig. Wikipedia skriver om den studie, som utgjorde den viktigaste grunden för den boken:

..."Inom ramen för Frankfurtskolan genomförde han socialpsykologisk forskning om tyska arbetare och tjänstemäns karaktärsorientering under Weimarrepublikens tid. Projektet utgjordes av frågeformulär som riktades till arbetare och tjänstemän rörande deras inställning i olika frågor (politisk inställning, förebilder, kvinnosyn, barnuppfostran etc) och det slutfördes 1931. Studien publicerades dock i sin helhet först långt senare i boken: The Working Class in Weimar Germany, 1984. Analysen visade att många till synes radikala vänsteranhängare inom dessa grupper hade underliggande auktoritära attityder. Fromms slutsats var att vänsterns anhängare - trots vänsterpartiernas framgångar vid allmänna val - inte kunde hindra en seger för nationalsocialismen mot bakgrund av sin underliggande auktoritetstroende karaktärsstruktur."...

Det var alltså, enligt Erich Fromm, det auktoritära förhållningssättet, som många hade i Tyskland, både till höger och till vänster, som gjorde det möjligt för nazisterna att ta makten och föra världen till det kaos som följde - inte bara placeringen på den politiska skalan, nota bene. Därför torde det snarast vara detta auktoritära förhållningssätt som vi ska se upp med, både hos andra och oss själva, snarare än att bara stirra oss blinda på den politiska höger-vänsterskalans mysterier.

När jag jämför det som du skriver i din artikel "Hatet som gör mig politiskt deprimerad", och många andra feministers argumentation i den samtida debatten, med de artiklar jag läst av, och den kommunikation jag haft med, både Pelle Billing och Pär Ström, framstår det mycket tydligt för mig att Erich Fromms resonemang är giltiga också idag. Att stå till vänster politiskt innebär uppenbarligen ingen immunitet mot auktoritära eller totalitära attityder, och att stå till höger politiskt visar sig heller inte vara förknippat med någon oundviklig förbannelse, som med automatik utesluter humanism, klokskap, respekt och god vilja. Verkligheten är inte så enkel - åtminstone inte för mig, och i vart fall inte längre.

5 kommentarer:

Mathias sa...

Fromm är bra mycket mer nyanserad än debatten i Sverige idag. Jag tycker det är märkligt med den här höger/vänster-uppdelning som kommer fram i media (och allt till vänster om Lenin = Breivik, ungefär). Faran är väl totalitära system i sig, inte om de skapats av höger eller vänsterideologi.

/Matte Matik

Daniel sa...

Intressant! Snubblade över Fromm då jag läste idéhistoria för ca 10 år sedan.

Han skulle nog finna det intressant att studera klimatet i dagens Sverige.

Att vara en person som kan finna bra saker såväl hos vänstertänkare som hos konservativa eller till och med i Sverigedemokraternas invandringspolitiska program finner jag mig ständigt klumpas ihop med "de onda".

De tär väl ingen katastrof, men var är den intellektuella vidden i diskussionsklimatet?

Anonym sa...

Man ska dock komma ihåg att Fromm var en av Franfurskolemarxisterna som ligger bakom många av västs problem, nästan alla de största iallafall.

Erich Fromm tog fram teorin att könet är en social konstruktion och är således genusvetenskapens urfader. Han blev sedermera utkastad från Frankfurskolanm pga meningsskiljaktigheter.

John sa...

Tack för era kommentarer.

Daniel:
"Han [Fromm] skulle nog finna det intressant att studera klimatet i dagens Sverige."

Kanske det, eller så skulle han bara bli beklämd? Det skulle i vilket fall vara mycket intressant att höra hans åsikter om Sverige och oss svenskar, och möjligheterna att föra en konstruktiv samhällsdebatt här. Jag vill minnas att han i någon bisats faktiskt har kommenterat/kritiserat det svenska (dåvarande) samhällssystemet, och att det i vart fall inte framstod som något oproblematiskt idealsamhälle för honom.

Anonym:
Jag vet ganska lite om Frankfurtskolan i sig, och har i stort sett inte läst någon annan representant för den, utöver Fromm. Du skriver:

"Han [Fromm] blev sedermera utkastad från Frankfurskolanm pga meningsskiljaktigheter."

Vet du mera om varför han "kastades ut" eller "lämnade [...] gruppen", som Wikipedia skriver? Jag har dålig koll på det.

Anonym sa...

Tack för att du visar att det finns fler vänstersympatisörer än jag själv som tycker Svelands artikel är uppåt väggarna.