Välkommen till bloggen "Tankar, tvivel och tro..."! Jag som förestår denna blogg heter John Nilsson. Här delar jag med mig av mina tankar om stort och smått, framförallt om psykologi, religion och samhälle. Välkommen att läsa och ge din respons på mina inlägg och efterföljande kommentarer.

2009-12-11

Kommentarsgranskning...

Från och med idag kommer jag att granska de kommentarer som görs på mina bloggar, innan de eventuellt publiceras, eftersom jag fått en del "kommentarer" som jag uppfattar som spam.

2009-11-21

"Störst av allt är kärleken"...

...heter en bok av Wilfrid Stinissen, som är karmelitbroder. Bokens femte kapitel heter "Kärleken till sig själv". Jag vill citera några stycken ur det, för att "komplettera" mitt förra inlägg:


"För att bli mig själv, och så bli den som Gud älskar just nu, måste jag börja med att acceptera och bejaka mig själv som jag nu är, inklusive mina fysiska och psykiska brister och mina synder. Så länge jag inte fullständigt accepterar mig själv, kan jag inte heller se sanningen om mig själv. Förändringar kommer endast till stånd när man sagt ett grundläggande ja till sig själv. Djuppsykologin är byggd på denna insikt. Den som inte accepterar sig själv står ständigt i försvarsställning. Varje positiv utveckling börjar med ett grundligt accepterande."

Lite senare:

"Ett sådant accepterande av sig själv leder till en stor inre frihet. Man behöver inte leva upp till vissa krav som man ännu inte är mogen för. Man har lov att växa, organiskt, gradvis, i sin egen takt som alltid också är Guds takt."

Och ännu lite senare:

"Det säger sig självt att ett sådant totalt accepterande av sig själv sådan man har blivit och är just nu, och av alla de omständigheter och människor som bidragit till detta »resultat«, är lättare för den som tror på Gud. När jag vet att Gud inte - som de flesta människor - är både ja och nej utan ett obetingat ja (2 Kor 1:19), att han älskat oss »medan vi ännu var syndare« (Rom 5:8), då ha jag en fast grund att stå på. »Om Gud är för oss, vem kan då var mot oss?« (Rom 8:31) Enligt Hans Urs von Balthasar är tron den djupaste och grundligaste formen av självbejakandet."

*

När vi nu ändå är inne på ämnet kärlek (och Gud), passar jag på att åter citera Erich Fromm, ur hans bok "Kärlekens konst":

"I Västerns stora religioner är kärlek till Gud i stort sett detsamma som tro på Gud, på Guds existens, Guds rättvisa, Guds kärlek. Kärleken till Gud är väsentligen en intellektuell angelägenhet. I de österländska religionerna och i mystiken återigen är kärleken till Gud en intensiv känsloupplevelse av enheten, oupplösligt förbunden med uttrycket för denna kärlek i varje handling under livets gång. Den mest radikala formuleringen härstammar från mäster Eckhart: "Om jag sålunda förvandlas till Gud, och Han gör mig till ett med Sig Själv, då, vid den levande Guden, är det ingen skillnad mellan oss ... Somliga människor inbillar sig att de skall se Gud, som om han stod där borta och de själva här, men så skall det inte bli. Gud och jag, vi är ett. Genom att jag känner Gud, tar jag honom till mig. Genom att älska Gud genomtränger jag honom."


Hoppas att dessa citat kan ge er något. Tack för uppmärksamheten.

2009-11-03

Om syndafallet och den messianska tiden

Erich Fromm skriver om det så kallade syndafallet och den messianska tiden i essän "The Prophetic Concept of Peace", som finns publicerad i "The Dogma of Christ and other essays on religion, psychology and culture", s. 187:

"Man´s first act of freedom is an act of disobedience; by his act he transcends his original oneness with nature, he becomes aware of himself and of his neighbor and of their estrangement. In the historical process, man creates himself. He grows in self-awareness, in love, in justice, and when he has reached the aim of the full grasp of the world by his own power of reason and love, he has become one again, he has undone the original "sin", he has returned to Paradise, but on the level of human individualization and independence. Although man has "sinned" in the act of disobedience, his sinning becomes justified in the historical process. He does not suffer from a corruption of his substance, but his very sin is the beginning of a dialectical process which ends with his selfcreation and self-salvation.

This completion of his self-creation, the end of the history of strife and conflict and the beginning of a new history of harmony and union, is called "messianic time," "the end of days," etc. The Messiah is not the savior. He is not sent by God in order to save the people or to change their corrupt substance. The Messiah is a symbol of man's own achievement. When man has achieved union, when he is ready, then the Messiah will appear. The Messiah is not the Son of God any more than every man is God's child: he is the anointed king who represents the new epoch of history."

***
Detta citat speglar en del av vad jag kan ta till mig i kristendomen, det jag tror på. På det här sättet går det att uppfatta Jesus som en person, som så att säga har gjort hela resan mot individualisation, oberoende och "självkreation". Utifrån detta kan man sedan kalla honom olika saker: föregångare, föredöme, pionjär, lärare, läkare, räddare, frälsare, Messias, Guds Son etc. Jag tycker inte att man behöver tro på någonting övernaturligt för att kunna ta till sig detta synsätt, och det passar därför mig väldigt bra.

Newsmill mm

Har sedan en tid börjat skriva lite kommentarer på Newsmill under signaturen "John H Nilsson". Jag har lagt till H:et för att signaturen "John Nilsson" redan var upptagen. Du hittar till min personliga sida på Newsmill (MyMill), här:

http://www.newsmill.se/user/johnhnilsson

***
I övrigt är jag fortfarande ganska aktiv i mitt skrivande i Sekt eller Botemedel:s gästbok.

Här hittar du hemsidan Sekt eller Botemedel - Centrum för debatt om tolvstegsrörelsen.

***
Jag vill bli läst och få respons på det jag skriver. Därför har jag sökt mig till mötesplatser som flera besöker, än att vänta på att de skall hitta till min egen lilla blogg. Det är att få delta i diskussionen som är det viktiga för mig, inte var den sker. Det är bland annat därför min aktivitet de senaste månaderna varit rätt sparsam här på bloggen.

2009-07-13

Hej igen!

Länge sedan jag skrev något nu. Har haft mer att göra de senaste månaderna än tidigare, och har också varit utan fungerande dator flera veckor. Av någon outgrundlig anledning fick jag lust att citera några verser ur bibeln, ett av de vackrare ställena, tycker jag. De är hämtade från Mark. 10:42-45 (återges
också nästan ordagrant i Matt. 20:25-28):

"Jesus kallade till sig dem och sade: "Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken.
Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många."

Mycket vackert, men också tacksamt att missbruka (t ex "varför avskaffa slaveriet då?") och hur som helst svårt eller omöjligt (?) att leva upp till.

Jag har faktiskt problem med det här stället också. Hur ska man kunna undvika att bli utnyttjad, om man lever med detta ord för ögonen? Att man ska "tjäna" andra, betyder väl inte att man ska låta sig hunsas av andra, låta sig utnyttjas, bli en "dörrmatta" och så utplåna sig själv? Det är i alla fall inte det jag läser in i dessa verser, och det är inte därför jag kallar detta bibelställe för vackert.

Om våra politiker i regering och riksdag och våra företagsledare levde efter detta, skulle de i dessa finanskrisens tider be att få sänka sina löner, så att de som har en mindre inkomst skulle slippa få en sämre ekonomi, arbetande såväl som arbetslösa, sjukskrivna etc. Det skulle vara ett äkta ledarskap, som också skulle väcka beundran och respekt, åtminstone hos mig. Men det är också lättare att tala om vad andra bör göra, än att göra det själv...

Så är det. God natt!

2009-05-12

Varför så olika?

Arbetsgivare,
arbetstagare.
Sexköpare,
sexsäljare.

Arbetsköpare,
arbetssäljare.
Sexgivare,
sextagare.

Arbetslös?
Sexlös?

2009-05-07

New Profile - ickevåldsorganisation i Israel - under attack


Fick Kristna Fredsrörelsens senaste elektroniska nyhetsbrev idag, och redovisar ett utdrag ur det som jag tycker känns viktigt att sprida. Jag vet inte mycket om New Profile, men mitt intryck av det jag läst på deras hemsida är att de står för en förnuftets och samlingens röst i en annars påtagligt förvirrad och splittrad situation.

Uppenbarligen finns det en kraft i ickevåldet, såväl som i det faktum att människor med hjälp av internet kan få kontakt med varandra över stora avstånd för organiserade kampanjer. Jag tror det är mot den bakgrunden man ska se de ständiga attackerna mot friheten och rätten till privat, oövervakad kommunikation på internet. FRA, IPRED, datalagringsdirektiv etc, tror jag mer handlar om att politiska och ekonomiska makthavare ser sin makt hotad, när vanligt folk kan göra sin röst hörd, snarare än om brottsbekämpning och jakt efter pedofiler. Jag hoppas jag har fel, men det är vad jag tror.

Här följer utdraget ur KrF:s nyhetsbrev:


New Profile utreds av israelisk polis
I september meddelade Israels riksåklagare att man skulle inleda en utredning mot den israeliska ickevåldsorganisationen New Profile med motiveringen att de uppmuntrar till vapenvägran, vilket är olagligt. New Profile menar att deras verksamhet är helt laglig och att de endast stödjer vapenvägrare, moraliskt och juridiskt.

På morgonen söndagen den 26 april fick sex medlemmar i New Profile besök av polisen som gick igenom deras hem, beslagtog deras datorer och tog in dem på förhör i flera timmar. De släpptes så småningom, men förbjöds träffa varandra eller kommunicera via internet. I torsdags fick fler medlemmar telefonsamtal från polisen om att även de ska kallas in till förhör.

I torsdags kväll demonstrerade flera kvinnoorganisationer utanför en polisstation i Tel Aviv för att visa stöd för New Profile. De attackerades då fysiskt av polisen och åtta personer arresterades och hölls sedan i häktet över natten, för att sedan släppas efter ett domslut på fredag förmiddag.

Kristna Fredsrörelsen har arbetat tillsammans med New Profile i flera år. För att läsa mer om vad som händer New Profile och om hur du kan stödja dem, se:

http://www.newprofile.org/english/?p=102

2009-04-05

Stöd kampanjen för att få Dawit Isaak frigiven!

Jag skrev på de stora dagstidningarnas kampanj för att få Dawit Isaak frigiven. Gör det du också!

Att fritt få uttrycka sina åsikter är en mänsklig rättighet som måste försvaras, oberoende av var och när den kränks.

Du hittar mer information på DN:s hemsida Free Dawit.

2009-03-26

Fattigbloggen

Har lämnat följande kommentar på Fattigbloggen, Jessica Ritzéns blogg på Aftonbladet Blogg, under inlägget Tack Ronnie, nu höjs elgränsen!. Hon testar där under en månad på hur det är att leva på den inkomst (enligt riksnormen), som man har rätt till som socialbidragstagare. Kanske publiceras den där också så småningom:


"Hej Jessica och ni andra!

Bra att du/ni hjälpt Stockholms socialbidragstagare till en ökad tilldelning av el. För dem har ju denna blogg fört något konkret positivt med sig, vilket är bra. Att det synliggörs att det finns människor i Sverige som har det tämligen knapert, eller är fattiga, tycker jag också är bra.

Du slipper dock flera saker som de/vi får leva med; att kanske aldrig kunna förbättra sitt ekonomiska läge (om man t ex inte kan arbeta på grund av sjukdom) och att snarast betraktas som "icke-människor" eller rentav som "tärande", som Assar Lindbäck så fint uttryckte det. Du får en massa uppmärksamhet, medan den genomsnittlige socialbidrastagaren etc nog känner sig rätt bortglömd.

Jag har det själv ingalunda sämst, eller ens dåligt, men i ett samhälle som vårt handlar ett bra liv trots allt mer än om att bara ha pengar till mat för dagen, tycker jag. Det handlar också om att ha råd med att utveckla sina intressen, ta del av kulturlivet, kunna se sig om lite i världen och få ha en känsla av att man har ett värde. Därför tycker jag att socialbidragsnormen borde bli generösare tilltagen, liksom övriga ersättningar vid sjukdom och arbetslöshet.

En hundralapp betyder mycket mer när man befinner sig på marginalen, än när man inte behöver vända på slantarna. En ganska måttlig höjning skulle betyda mycket för många människor, så det kanske inte behöver bli så dyrt? All fattigdom är faktiskt inte självförvållad.

Kanske handlar det om att jämna ut kraven och belöningarna lite? På något sätt borde vi organisera samhället så att alla fick en chans att bidra, även om man inte är högeffektiv eller har de bästa förutsättningarna. Att bara kastas ut i ett passivt bidragsförsörjt liv, där ingen räknar med en, är inte bra för någon. Och kraven på våra olika chefer borde sänkas och deras "tunga ansvar" fördelas på flera personer - liksom kanske deras ersättningar och bonusar... Det handlar inte bara om att "arbete ska löna sig", man måste också ges möjligheten att arbeta utifrån de förutsättningar man har."

2009-02-22

Tomas Transtömer har skrivit...

...en dikt som heter Guldstekel och som ingår i samlingen "För levade och döda" (utgiven 1989). I den finns följande stycke:

---

"Den störste fanatikern är den störste tvivlaren. Han vet
det inte.
Han är en pakt mellan två
där den ene skall vara synlig till hundra procent och den
andre osynlig.
Vad jag avskyr uttrycket "till hundra procent"!"

---


Något att bita i.

2009-02-14

Tacka Norge för motstånd mot FRA-lagen!

Är du emot FRA-lagen? Då kan du visa detta genom att underteckna nedanstående petition på http://www.petitiononline.com/NORFRA/

"Detta är en förklaring av tacksamhet till den norska nationen från det svenska folket - och allt folk - som är emot FRA lagarna i Sverige.

Vi tackar den norska avdelningen av ICJ för att ha vidtagit åtgärder emot Sverige i Europadomstolen för brott mot mänskliga rättigheter. Vi tackar Norge för stöd i kampen mot brottsliga lagar och vanskötsel av mänskliga rättigheter och för att stå upp för mänsklig integritet.

Vi som tackar Norge för denna aktion signerar detta med denna petition - med begäran om upphörande av de orättfärdiga FRA lagarna."

2009-02-05

En klassiker från Kierkegaard

Här kommer ännu ett citat, eftersom jag på sistone inte kunnat tänka ut något eget eller varit tillräckligt engagerad i något speciellt ämne. Ska jag säga något om tillvaron själv, så tycker jag att det är tråkigt att regeringen öppnar för ny kärnkraftsutbyggnad, det verkar inte så framåtsyftande och hindrar förmodligen utvecklingen av och investeringar i nya, mera ekologiskt hållbara, energikällor och -system. Men här kommer det nämnda citatet, som jag hittade i boken "Det existentiella samtalet - Ett perspektiv för psykoterapin", av Emmy van Deurzen (1988, svensk utgåva 1998):


…”ett citat från Søren Kierkegaards handledning i hjälpandets konst. Han säger i ”Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed” uppmanande:
"Att man, om man i sanning skall lyckas föra en människa till en bestämd plats, först och främst måste se till att finna henne där hon är och att börja där. Detta är hemligheten i all hjälpandets konst. Var och en som icke kan detta, han lever i en inbillning då han menar sig kunna hjälpa någon annan. För att i sanning kunna hjälpa någon annan måste jag förstå mer än han – dock väl först och främst förstå det han förstår. Om jag inte gör det, hjälper min mer-förståelse honom platt intet. Vill jag ändå göra min mer-förståelse gällande beror det på att jag är fåfäng eller stolt, så att jag i själva verket snarare vill bli beundrad av honom än vara honom till gagn. Men allt sant hjälpande börjar med ödmjukhet. Hjälparen måste först bli ödmjuk inför den han vill hjälpa, och därmed inse att detta att hjälpa inte är att härska utan att tjäna, att detta att hjälpa inte är att vara den mest härsklystne utan den tålmodigaste, att detta att hjälpa är villighet att tills vidare finna sig i att ha fel och i att icke förstå vad den andre förstår.”"

2009-01-31

Tysk poesi...

Som ett, möjligen lite värdenihilistiskt, inlägg i mina funderingar kring alkohol och AA etc, vill jag dela med mig av en liten sentens, som jag hittade på en liten träskylt från Rheinland-Pfalz (ett landskapet mellan Mosel och Rhen i Tyskland, känt för bl a sina vinodlingar):

Alkohol und nikotin
rafft die halbe
menschkeit hin,
doch nach altem Brauch
stirbt die andre
hälfte auch.Ett försök till översättning, av undertecknad:

Alkohol och nikotin
rycker halva
mänskligheten bort,
likväl av gammal sed
dör den andra
hälften ock.

2009-01-05

Ny blogg "Tolvstegsrörelsen..." och länk till dokumentet "Bra och dåligt med AA"

För några dagar sedan startade jag en ny blogg Tolvstegsrörelsen.... Tanken jag hade när jag startade denna blogg, var i första hand att samla argument för och emot AA och andra tolvstegsprogram, på ett ställe. Jag har nu upptäckt funktionen Google Dokument och insett att den funktionen och det sättet att publicera sig, bättre motsvarar mina behov.

Du är givetvis välkommen att skriva och kommentera på bloggen Tolvstegsrörelsen..., men mitt eget fokus kommer framöver att vara att skriva i dokumentet Bra och dåligt med AA, som alltså kommer att förändra sig med tiden, utan att detta (såvitt jag förstår) meddelas via RSS-flöde.

Har du förslag på argument för eller emot AA, eller synpunkter på nämnda dokument, får du mer än gärna höra av dig till mig.

"Tankar, tvivel och tro..." förblir tills vidare min huvudblogg.