Välkommen till bloggen "Tankar, tvivel och tro..."! Jag som förestår denna blogg heter John Nilsson. Här delar jag med mig av mina tankar om stort och smått, framförallt om psykologi, religion och samhälle. Välkommen att läsa och ge din respons på mina inlägg och efterföljande kommentarer.

2009-02-22

Tomas Transtömer har skrivit...

...en dikt som heter Guldstekel och som ingår i samlingen "För levade och döda" (utgiven 1989). I den finns följande stycke:

---

"Den störste fanatikern är den störste tvivlaren. Han vet
det inte.
Han är en pakt mellan två
där den ene skall vara synlig till hundra procent och den
andre osynlig.
Vad jag avskyr uttrycket "till hundra procent"!"

---


Något att bita i.

2009-02-14

Tacka Norge för motstånd mot FRA-lagen!

Är du emot FRA-lagen? Då kan du visa detta genom att underteckna nedanstående petition på http://www.petitiononline.com/NORFRA/

"Detta är en förklaring av tacksamhet till den norska nationen från det svenska folket - och allt folk - som är emot FRA lagarna i Sverige.

Vi tackar den norska avdelningen av ICJ för att ha vidtagit åtgärder emot Sverige i Europadomstolen för brott mot mänskliga rättigheter. Vi tackar Norge för stöd i kampen mot brottsliga lagar och vanskötsel av mänskliga rättigheter och för att stå upp för mänsklig integritet.

Vi som tackar Norge för denna aktion signerar detta med denna petition - med begäran om upphörande av de orättfärdiga FRA lagarna."

2009-02-05

En klassiker från Kierkegaard

Här kommer ännu ett citat, eftersom jag på sistone inte kunnat tänka ut något eget eller varit tillräckligt engagerad i något speciellt ämne. Ska jag säga något om tillvaron själv, så tycker jag att det är tråkigt att regeringen öppnar för ny kärnkraftsutbyggnad, det verkar inte så framåtsyftande och hindrar förmodligen utvecklingen av och investeringar i nya, mera ekologiskt hållbara, energikällor och -system. Men här kommer det nämnda citatet, som jag hittade i boken "Det existentiella samtalet - Ett perspektiv för psykoterapin", av Emmy van Deurzen (1988, svensk utgåva 1998):


…”ett citat från Søren Kierkegaards handledning i hjälpandets konst. Han säger i ”Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed” uppmanande:
"Att man, om man i sanning skall lyckas föra en människa till en bestämd plats, först och främst måste se till att finna henne där hon är och att börja där. Detta är hemligheten i all hjälpandets konst. Var och en som icke kan detta, han lever i en inbillning då han menar sig kunna hjälpa någon annan. För att i sanning kunna hjälpa någon annan måste jag förstå mer än han – dock väl först och främst förstå det han förstår. Om jag inte gör det, hjälper min mer-förståelse honom platt intet. Vill jag ändå göra min mer-förståelse gällande beror det på att jag är fåfäng eller stolt, så att jag i själva verket snarare vill bli beundrad av honom än vara honom till gagn. Men allt sant hjälpande börjar med ödmjukhet. Hjälparen måste först bli ödmjuk inför den han vill hjälpa, och därmed inse att detta att hjälpa inte är att härska utan att tjäna, att detta att hjälpa inte är att vara den mest härsklystne utan den tålmodigaste, att detta att hjälpa är villighet att tills vidare finna sig i att ha fel och i att icke förstå vad den andre förstår.”"