Välkommen till bloggen "Tankar, tvivel och tro..."! Jag som förestår denna blogg heter John Nilsson. Här delar jag med mig av mina tankar om stort och smått, framförallt om psykologi, religion och samhälle. Välkommen att läsa och ge din respons på mina inlägg och efterföljande kommentarer.

2008-04-30

Copyright...

Några tankar om denna bloggs inledande text:

"Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra".

(Joh 13:34)

Jag uppfattar det lite som att Jesus inte håller så hårt på sitt "varumärke", utan att han uppmanar oss, ja rentav befaller oss, att följa efter honom, att försöka bli så lika honom som möjligt, att "kopiera" honom. Han ger av sig själv till oss, medan våra ängsliga själar oftast håller fast vid vår yttre framtoning, vår status, vår "copyright" eller vårt "varumärke". Vi försöker med alla medel hävda våra rättigheter till det vi gjort - musik, en text, en tröja, en dator eller en ny medicin. Och lyckas vi rafsa åt oss och blir miljonärer eller miljardärer, så höjs vi till skyarna och ses som föredömen och ledare.

Hur annorlunda är inte Jesus. Han avvisar "vår" väg och solidariserar sig med de utstötta, sjuka, hungriga, fängslade - och talar klarspråk med och om den religösa och världsliga eliten. Han viker inte från konsekvenserna av detta, sitt val av kärlekens och sanningens väg, från relationen med sin himmelske fader och med lärjungarna - utan låter sig istället förnedras, hånas, torteras och dödas som en utstött brottsling, för deras (och vår) skull... Och han ber sin fader att förlåta oss. Det är vad jag uppfattar som ett föredöme och en ledare.

2008-04-28

Citat + tankar om "syndafallet"

Dagens citat:

"Du kan inte övervinna det negativa genom att ständigt fästa blicken på det, utan endast genom att utveckla det positiva."

(Wilfrid Stinissen i "Idag är Guds dag", texten för den 23 augusti.)

***

Jag antar att ovanstående gäller både när man vill göra något åt sina egna brister och andras, som man uppfattar dem. Bättre att fokusera på möjligheterna i en given situation, än att låta sig överväldigas av svårigheterna. Bättre också att fokusera på att försöka komma till rätta med sig själv, än att försöka ändra på andra. Detta är dock lätt att säga, svårare att följa.

***

Innebörden av "syndafallet"?

En sak som jag funderat på är det här med bibelns berättelse om syndafallet. Adams och Evas brott var att äta frukten av kunskapens träd. Är Gud emot kunskap? Mot vetenskap? Varför i sådana fall? Är det för att kunskap ger makt och inflytande? Föredrar Gud att vi är eller förblir okunniga och därför lättare blir beroende av honom? Det är förstås en hållning som passar bra för en överhet, av vilket slag det vara månde, som vill ha passiva och fogliga undersåtar, som vill ha en villkorslös lydnad och som inte vill bli ifrågasatt. Men vad har det med kärlek att göra? Jag valde ett citat av Stinissen ovan, för jag tyckte just det var bra. I andra texter skriver han dock om att vara "lyckligt beroende" och sådant. Jag förstår inte vad han menar och jag är inte säker på att jag skulle hålla med ens om jag gjorde det.

Om man istället fokuserar på Adams och Evas olydnad mot Guds bud, att de inte skulle äta av denna kunskapens frukt, blir det bättre då? Har inte 1900-talets historia visat vad oreflekterad lydnad mot överheten kan leda till i form av krig och dödande?

Ibland tänker jag så att dessa berättelser nog bara är konstruerade av föräldrar eller någon annan lokal grupps överhet, som velat stävja/hindra/motarbeta sina barns eller undersåtars nyfikenhet, ifrågasättande och utövande av sin gudagivna(?) eller "naturliga" frihet - i syfte att försvara sin egen position och egna privilegier.

Jesus talar om och visar något annat med sitt liv, uppfattar jag; att den som vill vara stor ska tjäna de andra och att den som vill vara störst skall vara de andras slav. Inte helt oproblematiskt det heller kanske, för en modern människa som vill "förverkliga sig själv" som det heter. Det är dock något jag mer önskar att jag vore (villig att tjäna andra), snarare än att vara "okunnig" och "lydig".

2008-04-27

En cancersvulst på samhällskroppen…

Hörde att pingstpastor Åke Green skulle hålla 1:a maj-tal (i närheten av Vänersborg, tror jag). Undrar vad han skall säga denna gång? Han har ju tidigare uttalat att homosexuella med flera ”avvikare” är en cancersvulst på samhällskroppen (och då rimligen borde avlägsnas - skäras, strålas eller medicineras bort, eller?). Personligen undrar jag om det inte är bokstavstrogna fundamentalistiska religiösa människor utan medkänsla för sina medmänniskor som är den verkliga ”cancersvulsten” i samhället, de värsta hatspridarna och förtryckarna?

Jag tycker egentligen inte om att använda ordet cancersvulst om någon människa, inte ens om Åke Green eller andra religiösa fundamentalister. Jag har dock inte hört talas om eller drabbats av några ”homofundamentalister”, ”homoterrorister” eller ”homopredikanter”, som anklagat mig för att vara en dödlig sjukdom, försökt att omvända mig till homosexualitet eller förkasta min läggning eller mitt sätt att leva.

Åke Green har rätt att tro vad han vill och leva som han vill, så länge han inte skadar någon annan. Jag anser att homosexuella människor har precis samma rätt att tro vad de vill och leva som de vill som Åke Green. Jag själv har rätt att tro vad jag vill och leva som jag själv vill, så länge jag inte skadar någon annan. Personligen upplever jag hotet från religiös fanatism och dess ofta förekommande förakt för naturvetenskap och oliktänkare i allmänhet, vara större än ”hotet” från homosexuella människor. De kämpar ju i huvudsak för att få eller ha samma rättigheter som den heterosexuella majoriteten, att leva ut sin sexualitet på det sätt som passar dem (mellan vuxna samtyckande individer).

2008-04-21

Domens dag...

...heter del 2 av ett tv-program som sänds imorgon tisdag 22 april 2008, kl. 20.00 i Kunskapskanalen. Jag såg tyvärr inte första delen (sändes 15 april i samma kanal).

Programmet tar enligt en presentation upp konflikten mellan företrädarna för "Intelligent Design" (och deras försök att lansera ID som en vetenskaplig teori i skolor i USA) och den moderna vetenskapen som anammat Darwins evolutionsteori.

2008-04-10

Rammstein...

Hipp, hipp...

Idag kom tre CD-skivor med posten från Ginza, alla med den tyska gruppen Rammstein. "Reise, reise" (2004) har jag sedan tidigare. Nu slog jag till på "Herzeleid" (1995), "Mutter" (2001) och "Rosenrot" (2005). Tung rockmusik som jag delat med mig lite av idag (till grannarna).

Titta och lyssna vidare på:

http://www.rammstein.com/

Några rader ur "Adios" från skivan "Mutter":

"Nichts ist für dich
nichts war für dich
nichts bleibt für dich
für immer"

(Ungefär (mitt eget försök till översättning):

"Ingenting är för dig
ingenting var för dig
ingenting förblir för dig
för alltid")

Vi skall alla dö (såvitt jag vet). Om det finns något på andra sidan, något "för alltid" kan ingen av oss veta. Vi kan tro en massa saker, som att 72 jungfrur väntar på oss om vi spränger oss själva i luften till Guds ära, ett saligt himmelrike eller ett evigt helvete, sälla jaktmarker etc. Men ingen kan väl med någon slags intellektuell hederlighet säga att han vet? Kanske är vi i någon bemärkelse ett slags farkoster för våra gener, som jag uppfattat att Richard Dawkins säger i sin bok "The Selfish Gene". Och ändå är vi och de varelser vi delar den här planeten med väl ganska fantastiska?

Men hur vi kommit hit och om och i så fall var vi går efter detta jordelivet, det är svårt att veta något om, tycker jag. Jag är glad att jag kommit hit och hoppas både få njuta av och något få bidra till att denna blåa pärla i universum blir en ännu vackrare plats för oss alla. Perspektivet att vi skulle vara evighetsvarelser kan vara lika skrämmande som lockande tycker jag. Att tänka sig att vi lever här just bara den tid och i de omständigheter vi fötts in till är möjligen provocerande. Ingen rättvisa finns antagligen då. Men tänk om det inte gör det? Annat än den rättvisa vi själva försöker skapa? Tänk om vi är helt själva, ingen Gud, ingen högre makt, ingen djävul - bara en massa begränsade och ofullkomliga människor som står inför utmaningen att leva tillsammans på ett begränsat klot utkastat i en till synes tom rymd?

/John

PS. En lite mer världslig kommentar: Antipiratbyrån borde ge mig medalj. Jag antar att jag hade kunnat ladda ner alla dessa låtar gratis - om jag bara lärt mig hur... Att betala 99 kr - 149 kr för en CD känns lite mycket idag. Material- och tryckkostnaden är ju inte mer än några kr per skiva vad jag har förstått. Jag tycker skivbranschen kunde sänka priserna rejält, så det blev lite mer rimligt att köpa musiken lagligt och skillnaden gentemot fildelning inte blev så stor.

Jag skulle själv vilja ha betalt om jag hade spelat in en skiva - i synnerhet om det var musik jag skrivit själv. Men jag känner inget större engagemang inför att fortsätta att göda själva skivbranschen, de som i kraft av sitt kapital sitter (eller kanske snarare suttit) på tekniken och distributionsnätet. De borde tänka om. DS.

2008-04-07

Om eget ansvar...

Följande två citat har blivit lite viktiga för mig, jag tror de pekar mot något som är sant. De hjälper mig att fokusera på livet här och nu och på de saker jag kan påverka. Citaten är hämtade ur boken "The role of will in addiction & recovery" av Shelby Boone (s 161-162):

"We gain the wisdom to know what we can change and what we cannot change when we detach emotionally and mentally from others into our own sense of personal responsibility, accountability, and integrity. It is a peak moment of awakening when we realize the following statement:

No matter what any one else has ever said or done to me, I am responsible for the choices I make today. I am responsible for my actions and behaviors. I am responsible for my emotional states. I am responsible for my thoughts and beliefs. I am responsible for my life circumstances through the choices I have made and will continue to make. I create my personal reality through the beliefs I hold and the choices I make."

"You and your circumstances at this precise moment are the results of an accumulation of choices you have made. You are living the result of your past choices right now. If you do not like things about yourself right now or the circumstances you are in right now, then you must begin making different choices and reacting differently right now and you must begin taking responsibility for those reactions and choices. Every reaction and choice you make today creates your experience tomorrow."


Nedan följer mitt, bara alltför bristfälliga, försök till översättning av de två sista styckena ovan:

"Alldeles oavsett vad någon annan någonsin har sagt eller gjort mot mig är jag ansvarig för de val jag gör idag. Jag är ansvarig för mina handlingar och beteenden. Jag är ansvarig för mina känslor. Jag är ansvarig för mina tankar och föreställningar/trosuppfattningar. Jag är ansvarig för mina livsomständigheter genom de val jag har gjort och kommer att fortsätta att göra. Jag skapar min personliga verklighet genom de föreställningar och trosuppfattningar jag har och de val jag gör."

"Du och dina omständigheter just nu är resultatet av en ackumulation av val du har gjort. Du lever resultatet av dina tidigare val just nu. Om du inte tycker om dig själv just nu eller de omständigheter du är i just nu, då måste du börja göra annorlunda val och reagera annorlunda precis nu och du måste börja ta ansvar för de reaktionerna och valen. Varje reaktion och val du gör idag skapar din erfarenhet imorgon."

/John

Fråga: Skapelse eller evolution? Svara på min enkät!

Jag är nyfiken på vad människor i allmänhet, och du som läsare av min blogg i synnerhet, tänker och tror om universums, jordens och livet på jordens tillkomst. Därför har jag idag gjort en liten enkät som jag hoppas att du vill svara på.

Det går bra att markera flera svarsalternativ, om du tycker att de överensstämmer med din uppfattning. Du ser enkäten till höger, överst på sidan. Tack för din medverkan.

/John

PS. Om du klickar på "Visa resultat" och sedan inte minns hur frågorna var formulerade, kan du dra markören över de inledande orden, så kommer hela svarsalternativet upp i en ruta. DS.