Välkommen till bloggen "Tankar, tvivel och tro..."! Jag som förestår denna blogg heter John Nilsson. Här delar jag med mig av mina tankar om stort och smått, framförallt om psykologi, religion och samhälle. Välkommen att läsa och ge din respons på mina inlägg och efterföljande kommentarer.

2008-09-30

Får man skämta om religion?

Jag tycker i alla fall att denna sidan Jesus and Mo är rolig.

Vill du köpa (engelskspråkiga) t-shirts etc på religionstemat, kan du också gå in på Cafépress. Även andra teman finns tillgängliga.

2008-09-25

Ett klick för skogen...

Var med och rädda gammelskogen i Verle (ca 5 mil NO om Göteborg) genom att gå in på Ett klick för skogen och klicka på den gröna knappen. Allt det kostar dig är besväret.

Visa att du bryr dig och gör det genast till en vana att "klicka för skogen" när du slår på datorn varje ny dag (det går bara att klicka en gång per dag). Då har vi tillsammans snart räddat Verles gammelskog åt framtiden. Bra va?

2008-09-19

Ett Gandhi-citat som ger hopp

Mohandas K. Gandhi, som ledde Indiens frigörelse från Storbritannien, lär ha sagt eller skrivit följande:

“First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.”


Min översättning:

"Först ignorerar de dig, sedan skrattar de åt dig, sedan bekämpar de dig, sedan vinner du".


Jag tror att det är riktigt att översätta det på följande sätt också (i pluralform):

"Först ignorerar de er, sedan skrattar de åt er, sedan bekämpar de er, sedan vinner ni".

Två citat om frihet och frigörelse

Det första citatet kommer från Gene Sharp:s bok "The Politics of Nonviolent Action" (1973). Vad jag minns är det från den första delen (av tre) - "Power and Struggle". Strecken (---) betyder att jag hoppat över lite text:

... "Ultimately, therefore, freedom is not something which a ruler "gives" his subjects"... --- "Instead, the extent and intensity of the ruler's power will be set by the strength of the subjects and the condition of the whole society"...


Fritt översatt (av undertecknad) betyder ovanstående rader:

"Ytterst sett är därför frihet inte någonting en härskare "ger" sina undersåtar/medborgare"... --- "Det är istället så att omfattningen och intensiteten av härskarens makt bestäms av undersåtarnas/medborgarnas styrka och förhållandena i samhället i stort".

***

Det andra citatet handlar egentligen om relationen mellan barn och föräldrar, men jag tycker det passar in i sammanhanget ändå. Citatet är hämtat från Kenneth M. Adams's bok "Silently Seduced - When Parents Make Their Children Partners - Understanding Covert Incest" (1991). Det är ju så, sägs det, att vi överför de förväntningar och den relation vi haft med våra föräldrar även till andra auktoriteter i samhället, varefter vi växer och blir äldre. Vi behöver alltså inte bara frigöra oss från våra föräldrar utan också från "gruppen" (t ex staten), "den allmänna meningen" eller andra "auktoriteter" som vi tidigare valt att underkasta oss. Vi måste ta ansvar för våra egna liv - om vi skall bli fria:

"Real emancipation cannot be given. It must be taken. Emotional maturity cannot be realized until emancipation occurs. You cannot be an adult man or woman and simultaneously hold onto Mommy or Daddy".


Min översättning blir som följer:

"Riktig frigörelse kan inte ges. Den måste tas. Känslomässig mognad kan inte bli verklighet innan frigörelsen äger rum. Du kan inte vara en vuxen man eller kvinna och samtidigt klamra dig fast vid mamma eller pappa".

Borttagen tråd på Ring P1:s debattforum

Den 9 september 2008 skrev jag ett inlägg på Ring P1:s debattforum på nätet. Inlägget hade två teman. Dels kritiserade jag Täppas Fogelbergs bemötande av de personer som ringer in till programmet ”Ring P1”, dels argumenterade jag för att programmet Klarspråk skulle återinföras. Inlägget och dess båda teman väckte en ”het” diskussion och resulterade i över 80 kommentarer, vad jag minns. Inlägget publicerade jag också på denna blogg under rubriken Byt ut Täppas i "Ring P1" och återinför programmet "Klarspråk!.

Mitt inlägg och efterföljande kommentarer, hela tråden, är nu borttagen från Ring P1:s debattforum. Jag har fått en motivering av Ring P1:s redaktion där det bland annat sägs att: ”Inte för att det inte är en bra debatt utan för att folk har börjar hoppa på varandra och det flödar av eprsonangrepp istället för att just diskutera den frågan
som du intitalt startade”.

Personligen tycker jag att Ring P1’s redaktion gör fel som raderar inlägg och trådar utan motivering på forumet. Jag anser att det är respektlöst och ett sätt att frånta människor deras skyldighet och rätt att ta ansvar för vad de skriver.

Att fortsätta att kritisera Täppas är kanske inte det viktigaste i nuläget, även om jag i och för sig gärna skulle se honom utbytt som programledare i programmet Ring P1. Jag önskar dock att diskussionen gällande programmet Klarspråk skall få en fortsättning och att vi som vill ha tillbaka Klarspråk i etern till slut skall lyckas med detta. Jag bifogar därför en kopia av en av de sista kommentarerna i den nu borttagna tråden. Kommentaren är skriven av Bo Hellgren som ett ”öppet brev” till SR:s redaktion. Jag ger mitt bifall till Bo:s öppna brev. Jag hoppas också att diskussionen på Ring P1:s debattforum (och här på "Tankar, tvivel och tro...") kan fortsätta utan respektlöshet från vare sig Ring P1-redaktionen eller skrivande debattörer.

”Öppet Brev till Sveriges Radios Styrelse
Klarspråk tillbaka - i yttrandefrihetens namn!

En av hörnstenarna i en demokrati är en öppen och fri debatt, det är alla överens om. Under många år gav programmet "Klarspråk" svenska folket en möjlighet att diskutera gemensamma angelägenheter. Programmet Klarspråk sändes till och med 9:e januari 2004 varje dag, endast 10 minuter långt men fyllt av koncentrerade, väl genomtänkta inlägg som återgav vad stora delar av svenska folket tyckte. Inläggen gav en god spegling av åsikter som finns ute i samhället. Det var vanliga människors åsikter som fritt fick komma ut i offentligheten. Det fanns dessutom en redaktör som kunde sammanställa inlägg i varje särskild fråga vilket gjorde att debatten fördes framåt. Vi är många som saknar detta program där svenska folket fritt kunde få säga sin åsikt - utan tillrättavisningar eller kommentarer från programledarna på SR. Detta kan på intet sätt jämföras med det program som sades ersätta Klarspråk: Ring P1. Ring P1 är ett program med utdragna diskussioner med programledarna. Programledarnas egna åsikter kommer tyvärr ofta att styra och/eller dominera diskussionen vilket gör att avvikande och ibland kontroversiella åsikter inte alls kan föras fram på samma sätt som i Klarspråk.

Låt gärna Ring P1 vara kvar för dem som är intresserade av Täppas, Tomas Tengbys och andra programledares diskussioner men låt oss andra få tillfälle att lyssna till de korta och genomarbetade inlägg som karakteriserade Klarspråk. Sveriges Radio är ett public serviceföretag vilket innebär att programverksamheten skall stå i allmänhetens tjänst. I public serviceuppdraget ingår att "Sändningsrätten skall utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet skall råda i ljudradion". Ett samhälle som bekänner sig till de demokratiska fri- och rättigheterna borde kunna tillåta sina medborgare 10 minuters total yttrandefrihet om dagen. www.klarsprakare.se

Skrivet 18 sept. kl. 21:34 av Bo Hellgren, Stockholm”

Trevlig helg!

Ändringar i bloggen

Idag har jag ändrat den inledande texten som står under bloggens rubrik, från:

"Ta till dig det du vill och låt resten vara."

till:

"Välkommen till bloggen "Tankar, tvivel och tro..."! Jag som förestår denna blogg heter John Nilsson. Här delar jag med mig av mina tankar om stort och smått, framförallt om psykologi, religion och samhälle. Välkommen att läsa och ge din respons på mina inlägg och efterföljande kommentarer."

2008-09-16

Freedom - not fear - demonstration lördagen den 11 oktober.

Den 11 oktober är en stor internationell aktionsdag mot framväxten av ett allt mer omfattande och integritetskränkande övervakningssamhälle. Nätverket Svart Måndag anordnar tillsammans med politiska partier och ungdomsförbund en demonstration på Mynttorget, intill Riksdagshuset, denna dag mellan kl. 14.00-18.00.

Gör din röst hörd för värnandet av vårt privatliv och vår personliga integritet.

Se vidare på

http://www.svartmandag.se/index.php?option=com_jb2&PostID=42&view=post

och

http://www.vorratsdatenspeicherung.de/content/view/242/144/lang,en/

(Trippelklicka på webadresserna och kopiera in dem i adressfältet för att titta närmare på dem).

2008-09-09

Skriv på "Klarspråkarnas" namninsamling!

Efter att ha publicerat mitt föregående inlägg också på "Ring P1":s debattforum, fick jag veta att det fanns en förening för de som vill att Sveriges Radio återinför programmet "Klarspråk". De har också en namninsamling för att kunna påverka SR:s ledning till detta. Besök gärna "Föreningen Klarspråk":s hemsida (http://www.klarsprakare.se/) och skriv på namnlistan så vi får "Klarspråk" tillbaka i P1 - som ett forum där människor får komma till tals oberoende av vilken ställning de/vi har i samhället.

***

Idag har jag också tagit bort min enkät angående "Skapelse eller evolution" från bloggen. Intresset har varit svalt, endast en person har svarat sedan den 7 april då jag lade upp enkäten. Jag hade också problem med att frågan och det första svarsalternativet delvis hamnade över varandra, så de blev båda oläsliga. Så här såg enkäten ut innan jag tog bort den idag:


"Fråga: Hur tror du att universum, jorden och livet på jorden kommit till? (Du kan ange flera svarsalternativ om du vill).

Jag tror att universum, jorden och livet på jorden skapades av Gud på sex dagar för ca 6000 år sedan, så som det beskrivs i bibeln (1 Mos. 1:1 - 2:4).
0 (0%)

Jag tror att universum, jorden och livet på jorden är flera miljarder år gammalt och att livet på jorden utvecklats på det sätt som Charles Darwin föreslagit i boken "Om arternas uppkomst genom naturligt urval […]", från 1859.
1 (100%)

Jag tror både på att universum, jorden och livet på jorden är skapade av Gud eller någon annan "högre makt" och att livet på jorden utvecklats på det sätt som Charles Darwin föreslagit i boken "Om arternas uppkomst genom naturligt urval […]", från 1859.
0 (0%)

Jag tror inte att det finns någon gudomlig skapare av universum, jorden och livet på jorden.
1 (100%)

Jag tycker inte att något av ovanstående alternativ stämmer med min uppfattning. (Förklara gärna varför i en kommentar, t ex till mitt inlägg 2008-04-07).
0 (0%)

Jag tycker att frågan är ointressant.
0 (0%)

Jag tycker att svarsalternativen är omständligt formulerade.
0 (0%)


Rösta i denna enkät

Röster hittills: 1

Återstående dagar för att rösta: 216"

Byt ut Täppas i "Ring P1" och återinför programmet "Klarspråk"!

Har precis lyssnat på "Ring P1" med Täppas Fogelberg. Ledsamt att höra honom, tycker jag. Han verkar mest se som sin uppgift att förlöjliga, förvirra och ifrågasätta de som ringer in (lyssna gärna på de första ca 13 minutrarna av dagens program; http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/index.asp?ProgramID=1120). Jag tycker han snarast verkar ha inställningen att -"Vad är du för en idiot som lägger tid att ringa till det här tjafsiga programmet och har mage att tro att du betyder nåt i det stora hela?". Snälla Sveriges Radio och P1-redaktionen: befria oss från denna nedlåtande programledare som försöker skriva oss på näsan vad vi ska tänka, känna och tro. Han, som brukar anklaga somliga som ringer in för att vara fascister och ge dem andra nedsättande tillmälen, propagerade t o m själv i dagens program för att inskränka yttrandefriheten när nu offentliga dokument blir tillgängliga på internet genom t ex Pirate Bay.

Innan "Ring P1" började sändas fanns ett annat program, "Klarspråk", som bara var fem minuter långt (mot "Ring P1":s 40 minuter). Men i programmet "Klarspråk" fick vanliga människors åsikter och inlägg stå för sig själva, oemotsagda av en ifrågasättande, styrande och nedgörande programledare som t ex Täppas. Var det för provocerande för berörda makthavare att vanligt folk fick komma till tals på detta sätt, även om det bara var 5 minuter per dag? Nu har man effektivt desarmerat dessa bandade inlägg i en salig röra av direktsända samtal och med små förstuckna kommentarer som ifrågasätter den som ringt in och med god vilja velat delta i den demokratiska samtalet.

Jag vill tillägga att jag tycker andra programledare för "Ring P1" har (åtminstone haft) ett mer lyssnande och respektfullt sätt att förhålla sig till de som ringer in. Jag tycker att vi licensbetalare är värda att bemötas med respekt när vi vill dela med oss av våra tankar och erfarenheter. Man kan tycka att en persons åsikter är helt uppåt väggarna, men ändå respektera honom eller henne som person! Det verkar som Täppas inte begripit det.

Vem har egentligen makt?

I boken "Själsharmoni och moral" (Natur och kultur 1949, s.84) av Erich Fromm hittade jag nedanstående rader om produktivitet och makt, som jag tyckte var värda att citera:


"I begreppet »produktivitet» har vi icke att göra med en aktivitet som behöver leda till praktiska resultat utan med en hållning, ett reaktionssätt, ett sätt att orientera sig till världen och till sig själv i livsprocessen. Vi har att göra med en människas karaktär, icke med hennes framgång.
Produktivitet är en människas förverkligande av de möjligheter som är utmärkande för henne, ett bruk av hennes makt. Men vad är egentligen »makt»? Det är en ödets ironi att ordet betyder två rakt motsatta ting: makt till = förmåga, och makt över = välde. Men denna motsättning är av ett speciellt slag. Makt = välde resulterar ur en förlamning av makt = förmåga. Makt över är en perversion av makt till. Människans förmåga att göra produktivt bruk av sin makt är hennes »potens»; oförmåga därtill är hennes »impotens». Med sin förmåga av förnuft kan hon tränga ned under företeelsernas yta och fram till deras väsen. Med sin förmåga av kärlek kan hon genombryta den mur som skiljer den ena människan från den andra. Med sin förmåga av fantasi kan hon föreställa sig ting som ännu icke är verkliga; hon kan planera och på så sätt börja skapa. Där förmågan saknas perverteras människans förhållande till världen till ett begär att härska, att utöva makt över andra som om de vore ting. Härsklystnaden står i samband med döden, »potensen» med livet. Härsklystnad härflyter ur impotens och ökar i sin tur denna, ty om en idivid kan tvinga en annan att tjäna sig, förlamas hans eget behov att vara produktiv i motsvarande grad."


När jag läser ovanstående citat, kommer jag att tänka på bibelns berättelse om Jesus inför Pilatus (Joh. 18:1-19:16) och i synnerhet nedanstående verser (Joh 18:36 och Joh 19:10-11):

"Jesus svarade: "Mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag."

och

"Pilatus sade då: "Vägrar du att tala med mig? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig? Jesus svarade: "Du skulle inte ha någon makt över mig om du inte hade fått den från ovan."

Vem är det som har den verkliga makten i ovanstående berättelse, Jesus eller Pilatus? Vem är produktiv? Vem är skapande? Jesus eller Pilatus?


När nu de som har makten i samhället idag vill härska ännu mera oinskränkt över oss genom diverse övervakningsmetoder (förlåt: signalspaning heter det ju...), registreringar och samkörningar av register etc - är det i själva verket inte ett uttryck för villrådighet och "impotens" (à la Fromm) som tar sitt uttryck i någon slags härsklystnad eller kontrollbehov? Eller?

Men ingen går fri från sådant. Jag tror att det är ett allmännmänskligt problem, att vi alla har "både och", både härsklystnad och produktivitet i oss. Men borde vi inte organisera samhället så att de som anförtros politisk makt inte "frestas" till härsklystnad i onödan?

Jag tycker ovanstående citat ger lite perspektiv på den "mäktiga överheten" hur som helst. Och att man kan ha makt även i en situation av förkastelse och förnedring; när man ytligt sett går mot ett misslyckande.