Välkommen till bloggen "Tankar, tvivel och tro..."! Jag som förestår denna blogg heter John Nilsson. Här delar jag med mig av mina tankar om stort och smått, framförallt om psykologi, religion och samhälle. Välkommen att läsa och ge din respons på mina inlägg och efterföljande kommentarer.

2008-05-10

Inledande text delvis utbytt

Med tanke på min egen förvirring, vad gäller religiösa spörsmål, och att ett bibelcitat, uppkört i ansiktet, kan tänkas skrämma bort personer jag gärna vill ha kontakt med, har jag beslutat att ändra den text jag tidigare hade som ett litet minnesord under rubriken till denna blogg. Tills idag hade jag följande citat ur bibeln där (det är Jesus som säger detta):

""Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra".

Joh 13:34"

Idag känner jag att det är lite anspråksfullt att ha detta citat som inledande text, i synnerhet som jag själv är ljusår från att leva upp till detta ideal i mitt eget liv och dessutom alltmer börjat ifrågasätta kristendomens verklighetsbild. (Jag ifrågasätter dock inte att kärlek till sig själv och andra människor är något gott att sträva mot - men vad kärlek i praktiken är, tycker jag är allt mindre självklart).

Med det nya inledande ordet:

"Ta till dig det du vill och låt resten vara"

tror jag det blir tydligt att jag inte företräder någon annan än mig själv. Jag är en begränsad människa som kan ta fel och även ha oärliga syften. Kanske är det också en markering att du som hittat hit är ansvarig för vad du gör med det du läst. Men det kanske du redan visste ;-)

Inga kommentarer: