Välkommen till bloggen "Tankar, tvivel och tro..."! Jag som förestår denna blogg heter John Nilsson. Här delar jag med mig av mina tankar om stort och smått, framförallt om psykologi, religion och samhälle. Välkommen att läsa och ge din respons på mina inlägg och efterföljande kommentarer.

2008-07-12

Om drogberoende ur psykodynamisk synvinkel

Joachim Volckerts har skrivit en bok om drogberoende (Drogberoende - psykologi och terapi; 1998, 2003), bl a utifrån alternativa (psykodynamiska) förklaringsmodeller till drogberoende. "Alternativa" relativt tolvstegsprogrammet alltså.

Under rubriken "Antiintellektualism" (på sidan 22) skriver Volckerts bland annat:

"Det är mycket lätt hänt att drogmissbrukaren och hans omvärld ingår en outtalad pakt, vars innebörd är att genom konkreta åtgärder gemensamt undvika det som är farligt - skräcken för det inre kan härigenom lätt förvandlas till en kollektiv dygd. Antiintellektualism och psykofobi (skräck för det inre) kan skapa ett klimat där kravet på enkla, snabba och konkreta åtgärder dominerar tänkandet kring drogproblemet. I detta intellektuella klimat kan kvalificerad teoretisk och psykoterapeutisk utbildning uppfattas som ett hot mot det sunda förnuftet. Problematisering och seriös analys nedvärderas och ställs mot den lättköpta förenkling som uppställts som ideal. Kvalificerad psykoterapi bedriven av välutbildade psykoterapeuter kan i ett sådant klimat väcka både olust och avund och behandlas då gärna som en överflödig lyxverksamhet".

Jag tycker att detta kan appliceras på tolvstegsprogrammets företrädare som oftast verkar uttrycka att "programmet är perfekt, ingen utveckling är nödvändig, andra psykologiska och medicinska behandlingsmetoder är värdelösa"... Tolvstegsprogrammet är också enbart inriktat på ens egna tillkortakommanden (t ex fjärde stegets självrannsakan och "gottgörelsen" i åttonde och nionde steget) och ger inte något stöd för den alkohol- eller drogmissbrukande personens rätt att ifrågasätta sin egen uppväxt och sina vårdnadshavare och andra personer som haft makt över en i denna period. Något jag tror är nödvändigt för att komma i kontakt med de känslor som man förmodligen söker bemästra eller fly ifrån genom att använda alkohol, droger eller andra destruktiva tvångsmässiga beteenden.

Se vidare under "Läsvärda böcker på svenska" till höger på sidan.

2 kommentarer:

Bo Hellgren sa...

Droggeschäftet måste bli olönsamt.

De s.k. legala drogerna alkohol och tobak är ofta inkörsporten till de illegala drogerna, därför är bagatelliserande attityder till tobak-alkohol förödande också för att motverka också alla andra drogers skadeverkningar både för individen och samhället i form av sjukdomar, men också i form av våld och hänsynslöshet. På 1970-talet lyckades 10.000-tals VISIR-medlemmar genom sitt ideella opinionsarbete radikalt förändra attityderna till tobaksbruket i Sverige, så att tobaksfria miljöer och tobaksfria umgängesformer i stort sett råder i Sverige idag. Men det behövs ett liknande opinionsarbete också i dag för att detta inte skall luckras opp och för att det ska gälla gälla alla droger. Det är också ett bedrägeri vad gäller skatteintäkterna för tobak och alkohol, vilket är orsaken till att tobak och alkohol fortfarande är legala droger. Dessa intäkter täcker inte på långa vägar kostnaderna för dessa drogers skadeverkningar. För att i grunden komma till rätta med drogernas skadeverkningar måste kostnaderna för alla drogers skadeverkningar föras över dit där dom rätteligen hör hemma på drogbranschens utgiftskonto. Droggeschäftet måste bli olönsamt.

John sa...

Hej Bo,

Personligen tror jag vi hamnar fel, totalt sett, om allt som människor kan må dåligt eller bli sjuka av, skulle förbjudas. Många människor verkar klara av att konsumera alkohol utan att det medför några större risker eller negativa konsekvenser, vare sig för dem eller andra i deras omgivning.

Det finns ju de som t ex är allergiska mot mjölk, men för den skull vore det väl dumt att förbjuda alla att dricka mjölk, eller? Enligt de vetenskapliga rönen, är ett litet-måttligt alkoholintag relativt riskfritt, vad jag har förstått. Jag tycker det vore fel att begränsa människors frihet att använda den "krydda" i livet, som alkoholhaltiga drycker kan vara.

Vad gäller rökning, tycker jag också att det finns oroande tendenser i dagens förbudsiver. Visst är det skönt (och bra för hälsan) att slippa rök i tågkupéer och i lokaler man är "tvungen" att vistas i, pga arbete eller annat, men när grannar börjar anmäla varandra för att de röker utomhus, då tycker jag att det gått för långt.

Vad är nästa steg? Skall feta människor förbjudas att äta godis, chips eller dricka läsk? Skall de nekas tillträde till offentliga lokaler, för att de kanske anses utgöra "dåliga föredömen" ur hälsosynpunkt?

Och den hälsosamma motionen?
Ska vi tvinga människor att bära stegräknare eller GPS, och ge avdrag på lönen, a-kassan eller sjukpenningen/-ersättningen, om de inte kan visa att de rört på sig en viss sträcka eller tid per månad? Det vore kanske kostnadseffektivt? Att det sedan skulle vara ett övergrepp på privatlivet, får man väl tåla? Allt enligt rådande tidsanda.

Jag vet att alkohol förstör många människors liv och hälsa. Jag tycker dock att man bör lägga fokus på att hjälpa just de personerna, t ex genom att göra olika former av behandling, t ex psykoterapi, mera tillgängligt ur alla aspekter. Vi måste också ha ett förebyggande arbete och försöka skapa ett människovänligare samhälle, där behovet av att fly in i olika sorters droger överhuvudtaget inte uppstår.