Välkommen till bloggen "Tankar, tvivel och tro..."! Jag som förestår denna blogg heter John Nilsson. Här delar jag med mig av mina tankar om stort och smått, framförallt om psykologi, religion och samhälle. Välkommen att läsa och ge din respons på mina inlägg och efterföljande kommentarer.

2009-07-13

Hej igen!

Länge sedan jag skrev något nu. Har haft mer att göra de senaste månaderna än tidigare, och har också varit utan fungerande dator flera veckor. Av någon outgrundlig anledning fick jag lust att citera några verser ur bibeln, ett av de vackrare ställena, tycker jag. De är hämtade från Mark. 10:42-45 (återges
också nästan ordagrant i Matt. 20:25-28):

"Jesus kallade till sig dem och sade: "Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken.
Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många."

Mycket vackert, men också tacksamt att missbruka (t ex "varför avskaffa slaveriet då?") och hur som helst svårt eller omöjligt (?) att leva upp till.

Jag har faktiskt problem med det här stället också. Hur ska man kunna undvika att bli utnyttjad, om man lever med detta ord för ögonen? Att man ska "tjäna" andra, betyder väl inte att man ska låta sig hunsas av andra, låta sig utnyttjas, bli en "dörrmatta" och så utplåna sig själv? Det är i alla fall inte det jag läser in i dessa verser, och det är inte därför jag kallar detta bibelställe för vackert.

Om våra politiker i regering och riksdag och våra företagsledare levde efter detta, skulle de i dessa finanskrisens tider be att få sänka sina löner, så att de som har en mindre inkomst skulle slippa få en sämre ekonomi, arbetande såväl som arbetslösa, sjukskrivna etc. Det skulle vara ett äkta ledarskap, som också skulle väcka beundran och respekt, åtminstone hos mig. Men det är också lättare att tala om vad andra bör göra, än att göra det själv...

Så är det. God natt!

Inga kommentarer: