Välkommen till bloggen "Tankar, tvivel och tro..."! Jag som förestår denna blogg heter John Nilsson. Här delar jag med mig av mina tankar om stort och smått, framförallt om psykologi, religion och samhälle. Välkommen att läsa och ge din respons på mina inlägg och efterföljande kommentarer.

2013-03-13

Påvevalet och Jesu ord, jämte Walter Wink om "fadersväldet"...

Kanske är detta en billig poäng, men med anledning av att valet av ny påve inom Katolska kyrkan, "världens största kristna kyrka och religiösa samfund", just har inletts, vill jag ställa två texter mot varandra, en relativt ny och en lite äldre. Wikipedia skriver om ordet Påve:

"Påve (av latinets papa, "fader", av grekiskans πάπας, pápas, "fader", ursprungligen stavat πάππας, páppas), är titeln för biskopen av Rom, tillika Katolska kyrkans högste ledare"...

I Matteusevangeliet 23:e kapitlet, 9:e versen säger Jesus:

"Ni skall inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen."

Vad hände, liksom? Har någon form av "patriarkat" varit framme här, månne?

Förstår om någon reagerar på detta inlägg, det synes kanske motsäga en del av vad jag skrivit tidigare. Jag vet inte om det är så, men att jag uppmärksammar det ovanstående, har antagligen att göra med min läsning av Walter Winks "The Powers That Be", där en sammanfattning av det han skrivit om "Women and Children" i "Engaging the Powers" finns med, vilket också finns att läsa på länken nedan (har tyvärr bara hittat det på engelska):

God's Domination-Free Order - Women and Children


*

Kan, när jag ändå håller på, inte heller låta er gå miste om denna text (också på engelska) av Walter Wink:

The Myth of Redemptive Violence


("Redemptive" = återlösande, försonande, frälsande etc)

1 kommentar:

Anonym sa...

Sunt förnuft säger även att Jämställdister är en störd jävla sekt, som borde förpassas långt åt helvete alternativt sänkas i cementerad form i bottenhavet.