Välkommen till bloggen "Tankar, tvivel och tro..."! Jag som förestår denna blogg heter John Nilsson. Här delar jag med mig av mina tankar om stort och smått, framförallt om psykologi, religion och samhälle. Välkommen att läsa och ge din respons på mina inlägg och efterföljande kommentarer.

2013-01-10

Dagens Seglora och tystnaden

Några dagar innan julhelgen 2012 skrev Helle Klein i en ledare på Dagens Seglora att vi måste ”Skärskåda [det] förrädiska talet om ”de tystade””, och igår skrev Mattias Irving, likaledes i en ledare, om att ”Kyrkan ska inte möta rasismen med tystnad”. Den senare av dessa ledare bemötte jag i går i en kommentar, som jag tyckte var ganska sansad om än ganska tydligt kritisk, men den publicerades tyvärr inte utan modererades bort efter någon-några timmar (Dagens Seglora tillämpar förhandsmoderering).

Jag vill i all enkelhet nu bara ge andra möjligheten att bedöma om det jag skrev till Mattias Irving förtjänar detta bortmodererande eller om jag faktiskt blivit orättfärdigt ”nedtystad”, och om talet om att vara nedtystad då verkligen är så "förrädiskt" som Helle Klein hävdar. Tycker du/ni att min kommentar på något sätt brister i ”god ton”, stödjer rasism eller är klandervärd på något annat sätt, så bemöt mig gärna i en kommentar.

http://dagensseglora.se/2012/12/21/skarskada-forradiska-talet-om-de-tystade/

http://dagensseglora.se/2013/01/09/kyrkan-ska-inte-motarasismen-med-tystnad/

*

Mitt svar till Mattias Irvings ledare:

”John Nilsson
Din kommentar inväntar granskning.
9 januari 2013 kl. 14:02

Är rasism bra?
Nej.
Är det stigmatiserande att kalla någon rasist?
Ja.
Kallar Seglora smedja/Dagens Seglora frekvent olika ”moståndare” för rasister?
Ja.

Och hur var det Mattias Irving just skrev?
”Så går nämligen ett klassiskt svartmålande till. Du tar det mest stigmatiserande som finns i vårt samhälle och kopplar ihop det med rörelsen du vill sänka i dyn.”

Min fråga blir:
Är det inte just detta man från Dagens Segloras sida praktiserar gentemot Annika Borg m fl, på Kristen Opinion? Dagens Seglora har i alla fall inte lyckats övertyga mig om att de på Kristen Opinion är rasister, trots ständiga försök att associera dem med diverse ”stigmatiserande” sammanhang. Så det så.

*

På ett mera allmänt plan vänder jag mig också mot Segloras retorik om att agera ”watchdog”, ”markera anständighetens gräns” och liknande uttryck. Jag tycker att det vittnar om en självuppfattning som går ut på att vi (vänstern, feministerna, antirasisterna och fariséerna) är ”the good guys” och dom (sverigedemokraterna, islamofoberna, rasisterna och tullindrivarna) är ”the bad guys”. Men är det så? Och kan kyrkan verkligen bli en befriande gemenskap, där människor kan andas lättare, om dess portar vaktas av mer eller mindre ”aggressiva kamphundar” och ”anständighetens väktare” som talar med ”hög röst”?

Som jag ser det, är det inte kyrkans uppgift i första hand att markera någon ”anständighets gräns”, utan att som Jesus själv erbjuda sin närvaro och gemenskap till dem som i andras ögon förtjänar det allra minst. Jag tänker närmast på hur Jesus bemöter ”synderskan” och fariséen (i Lukas 7:36-50) och att det skulle vara gott om det fanns lite mer av denna Jesu mildhet och medkänsla från kyrkans (och i synnerhet Dagens Segloras) sida, också mot ”rasisterna”. Inte någon mildhet mot rasismen i sig – kyrkan bör vara eller bli en befriande gemenskap för alla människor – men mot de människor som känner sig stressade och hotade i en värld där invanda föreställningar och sociala relationer ständigt utmanas och förändras på olika sätt.

Enligt Erich Fromm är det ju en konst att älska och Jesus själv har också gett oss budet att vi ska älska varandra, som han har älskat oss. I ansträngningarna för att lära sig behärska den konsten behöver i alla fall jag ganska ofta få uppmuntran och upprättelse när jag misslyckats på olika sätt. Att känna osäkerhet och kanske ogillande eller hat inför en människa av annan ”ras” eller med en klädsel som indikerar en annan religionstillhörighet (läs: islam), är ett av dessa möjliga misslyckanden jag kan göra mig skyldig till, men vad jag då behöver är inte fördömande, utan medkänsla i min upplevelse av utsatthet och en möjlighet att få utveckla min tillit till vederbörande – till den jag är rädd för eller hatar. Ingen ”skällande vakthund” eller ”högröstad anständighetens väktare” kommer dock någonsin att kunna ge mig denna medkänsla eller möjlighet att utveckla min tillit, men kanske kan någon eller några människor som förkroppsligar en sant medmänsklig anda – både med människor av alla möjliga ”raser” och religioner och med människor som känner olika grad av osäkerhet och ogillande inför just människor av annan ”ras” eller religion – göra jobbet. Det ena utesluter inte det andra.”

6 kommentarer:

Bo Rydén sa...

Jag skrev en mycket kort kommentar med just det citat ur ledaren du tar med och sedan några namn. Men det var väl för provokativt att ta in!

Annars tror jag att Seglora ser sig lite som rastvakter som ser till att mobbarna inte ger sig på de mindre barnen. Felet blir förstås att man ser sig som högre upp, bättre eller mer upplyst än både de man vaktar och de man vakar över.

Men nyfariséismen sprider sig alltmer inom Svenska kyrkan, och kanske med tiden även till andra delar av kristengeten.

John sa...

Ledsen att jag inte publicerat din kommentar förrän idag, men jag kollar inte kontot så ofta.

Angående Seglora:
Jag uppfattar det också som att man har lite väl mycket av ett självgott "von oben"-perspektiv på Dagens Seglora, kanske lite påminnande om den "koloniala mentalitet" som annars brukar vara så kritiserad i "vänsterkretsar", för att sammanfatta och generalisera lite. Man verkar tro att eftersom dogmerna är "så bra", så kan man bete sig lite hur som helst mot sin motpart, åtminstone så länge denna motpart utgörs av den så förhatliga gruppen "vita, heterosexuella, medelålders och kristna män".

Missförstå mig rätt: min kritik mot vänstern är bitvis hård för att jag tycker att de behövs mycket mera i debatten och i politiken, men jag gillar inte det sätt mycket av debatten förs på i nuläget. Det måste gå att föra en diskussion med sin motståndare som inte tar hedern av honom eller henne, och som fokuserar på sakförhållanden och argument, snarare än på att ifrågasätta och misstänkliggöra vederbörandes person och motivationsgrunder. Ju tidigare vänsterns företrädare (i synnerhet den kristna vänsterns dito) kan "tagga ner" lite, sluta spänna upp sig och slå sig för det egna uppblåsta moraliska bröstet, och börja samtala med de verkliga människor de nu avfärdar med etiketter som "näthatare", "rasister", "antifeminister", "islamofober", "skrivbordskrigare" etc, desto bättre.

Avståndstagande och etikettering omvänder ingen, tror jag, men kanske ett respektfullt bemötande och en visad vilja att förstå skälen för den andres ställningstaganden - och känslor...

Carl Falk-Levander sa...

DN:s Lena Andersson skrev några rader om detta för ett tag, sedan sett i större perspektiv.

"Problemet med en diktatur är att den inte att den uppstår so men diktatur utan so mett undantagstillstånd för att skydda det rätta."

http://www.dn.se/ledare/kolumner/demokratin-som-mentalitet

Tack för en bra blogg!

John sa...

Tack själv, Carl Falk-Levander, för länken till Lena Anderssons mycket läsvärda artikel. Jag drar ganska snabbt en parallell till den undersökning som Erich Fromm gjorde om "mentaliteten" i Tyskland under Weimartiden, som jag kort nämnt i nedanstående länkade blogginlägg. Ett utdrag ur den (ett Wikipedia-citat) får visa på huvudtesen:

"Analysen visade att många till synes radikala vänsteranhängare inom dessa grupper hade underliggande auktoritära attityder. Fromms slutsats var att vänsterns anhängare - trots vänsterpartiernas framgångar vid allmänna val - inte kunde hindra en seger för nationalsocialismen mot bakgrund av sin underliggande auktoritetstroende karaktärsstruktur"...

Vad skulle en liknande undersökning av människors "karaktärsstruktur" i det nutida Sverige ge för resultat, månne?

http://tantvitro.blogspot.se/2012/02/for-kannedom-maria-sveland.html

Mariel sa...

Bra blogg du har, synd att du inte uppdaterar så ofta bara :-)

Http://genusdebatten.se

John sa...

Tack Mariel, och kul att du tycker om bloggen.

Visst skulle jag vilja uppdatera oftare, men jag vågar inte lova något i den vägen. Många tankar har jag om stort och smått, men jag har varit och kommer antagligen att fortsätta behöva vara fokuserad på andra saker ett tag framåt. Kanske skulle jag kunna sikta på åtminstone ett lite längre inlägg i månaden, det var en tanke jag fick tidigare idag, men se det högst som en målsättning, och inte som ett löfte.

Bra i alla fall att "Genusdebatten" verkar vara mera livlig! Den kollar jag av nästan dagligen :-)