Välkommen till bloggen "Tankar, tvivel och tro..."! Jag som förestår denna blogg heter John Nilsson. Här delar jag med mig av mina tankar om stort och smått, framförallt om psykologi, religion och samhälle. Välkommen att läsa och ge din respons på mina inlägg och efterföljande kommentarer.

2008-09-19

Två citat om frihet och frigörelse

Det första citatet kommer från Gene Sharp:s bok "The Politics of Nonviolent Action" (1973). Vad jag minns är det från den första delen (av tre) - "Power and Struggle". Strecken (---) betyder att jag hoppat över lite text:

... "Ultimately, therefore, freedom is not something which a ruler "gives" his subjects"... --- "Instead, the extent and intensity of the ruler's power will be set by the strength of the subjects and the condition of the whole society"...


Fritt översatt (av undertecknad) betyder ovanstående rader:

"Ytterst sett är därför frihet inte någonting en härskare "ger" sina undersåtar/medborgare"... --- "Det är istället så att omfattningen och intensiteten av härskarens makt bestäms av undersåtarnas/medborgarnas styrka och förhållandena i samhället i stort".

***

Det andra citatet handlar egentligen om relationen mellan barn och föräldrar, men jag tycker det passar in i sammanhanget ändå. Citatet är hämtat från Kenneth M. Adams's bok "Silently Seduced - When Parents Make Their Children Partners - Understanding Covert Incest" (1991). Det är ju så, sägs det, att vi överför de förväntningar och den relation vi haft med våra föräldrar även till andra auktoriteter i samhället, varefter vi växer och blir äldre. Vi behöver alltså inte bara frigöra oss från våra föräldrar utan också från "gruppen" (t ex staten), "den allmänna meningen" eller andra "auktoriteter" som vi tidigare valt att underkasta oss. Vi måste ta ansvar för våra egna liv - om vi skall bli fria:

"Real emancipation cannot be given. It must be taken. Emotional maturity cannot be realized until emancipation occurs. You cannot be an adult man or woman and simultaneously hold onto Mommy or Daddy".


Min översättning blir som följer:

"Riktig frigörelse kan inte ges. Den måste tas. Känslomässig mognad kan inte bli verklighet innan frigörelsen äger rum. Du kan inte vara en vuxen man eller kvinna och samtidigt klamra dig fast vid mamma eller pappa".

Inga kommentarer: