Välkommen till bloggen "Tankar, tvivel och tro..."! Jag som förestår denna blogg heter John Nilsson. Här delar jag med mig av mina tankar om stort och smått, framförallt om psykologi, religion och samhälle. Välkommen att läsa och ge din respons på mina inlägg och efterföljande kommentarer.

2008-04-07

Om eget ansvar...

Följande två citat har blivit lite viktiga för mig, jag tror de pekar mot något som är sant. De hjälper mig att fokusera på livet här och nu och på de saker jag kan påverka. Citaten är hämtade ur boken "The role of will in addiction & recovery" av Shelby Boone (s 161-162):

"We gain the wisdom to know what we can change and what we cannot change when we detach emotionally and mentally from others into our own sense of personal responsibility, accountability, and integrity. It is a peak moment of awakening when we realize the following statement:

No matter what any one else has ever said or done to me, I am responsible for the choices I make today. I am responsible for my actions and behaviors. I am responsible for my emotional states. I am responsible for my thoughts and beliefs. I am responsible for my life circumstances through the choices I have made and will continue to make. I create my personal reality through the beliefs I hold and the choices I make."

"You and your circumstances at this precise moment are the results of an accumulation of choices you have made. You are living the result of your past choices right now. If you do not like things about yourself right now or the circumstances you are in right now, then you must begin making different choices and reacting differently right now and you must begin taking responsibility for those reactions and choices. Every reaction and choice you make today creates your experience tomorrow."


Nedan följer mitt, bara alltför bristfälliga, försök till översättning av de två sista styckena ovan:

"Alldeles oavsett vad någon annan någonsin har sagt eller gjort mot mig är jag ansvarig för de val jag gör idag. Jag är ansvarig för mina handlingar och beteenden. Jag är ansvarig för mina känslor. Jag är ansvarig för mina tankar och föreställningar/trosuppfattningar. Jag är ansvarig för mina livsomständigheter genom de val jag har gjort och kommer att fortsätta att göra. Jag skapar min personliga verklighet genom de föreställningar och trosuppfattningar jag har och de val jag gör."

"Du och dina omständigheter just nu är resultatet av en ackumulation av val du har gjort. Du lever resultatet av dina tidigare val just nu. Om du inte tycker om dig själv just nu eller de omständigheter du är i just nu, då måste du börja göra annorlunda val och reagera annorlunda precis nu och du måste börja ta ansvar för de reaktionerna och valen. Varje reaktion och val du gör idag skapar din erfarenhet imorgon."

/John

3 kommentarer:

Soledude sa...

Härligt vad enkelt det låter. Jag tycker det skulle vara ännu roligare läsning om det någonstans pekade på var man kan hitta orken för att göra de där förändringarna som kanske behöver göras, men det kanske var det enkla i denna "insikt" som avsågs att presenteras?

Men visst, ser man krasst på det så är det precis så enkelt, och klarar man av att se det så enkelt och leva efter det är det bara att gratulera för hur simpelt det än må låta kan jag skriva under på att det som står mellan raderna kräver en hel del av en människa som har "förlorat kontrollen över sitt liv" som jag så ofta hört inom AA.

John sa...

Hej Soledude!

Att påstå att det skulle vara "enkelt" att till fullo ta eget ansvar för exakt allting, som det beskrivs i citaten, vore kanske en "lätt" överdrift. Jag lyckas långt ifrån alltid med det själv, om man säger så. På det sättet kan förstås citaten upplevas som oöverstigliga krav som ingen i praktiken kan klara av att leva upp till.

Samtidigt upplever jag att det finns ett löfte om frihet i dessa citat. När jag inser att jag idag både har ansvar för och möjlighet att välja mitt beteende, "oavsett vad någon annan någonsin har sagt eller gjort mot mig" (eller säger eller gör), öppnas vägen för mig att leva mitt liv på det sätt jag vill.

Jag har t ex länge sökt förklaringar på mina olika svårigheter i olika barndomsupplevelser etc. Detta sökande har varit viktigt för mig och somligt av betydelse har jag upptäckt, men jag har samtidigt i detta också betraktat mig som ett "offer". Så, man kan vara offer, i en reell mening, och för det skall den skyldige, förövaren, lastas - inte det verkliga offret. Men det kommer i bästa fall en tid, för alla oss "offer", även "reella" offer, då vi säger: -Okej, detta har hänt, det var smärtsamt att uppleva det och att det tagit så lång tid att förstå och komma över det, men nu vill jag gå vidare och göra det bästa av den situation jag nu befinner mig i.

Kanske känner man att man borde bryta med någon eller några av de man nu umgås med. Det kan naturligtvis vara svårt, men möjligheten finns där och ansvaret för att ta beslutet är ens eget, tänker jag. Om det krävs för att man skall kunna växa som människa, tror jag att man ska göra det.

En man, engagerad i AA, sade ofta att "ansvar är en rättighet". Alltså inte bara en skyldighet, ett krav, utan en rättighet. Jag får ta ansvar, jag får fatta egna beslut och välja hur jag vill leva mitt liv.

Angående detta med hur "enkelt det låter", du känner säkert igen meningen:

"De som inte tillfrisknar är de som inte helhjärtat kan eller vill följa detta enkla program" (ur boken "Anonyma Alkoholister", kapitel 5). Så, vad är det som är "enkelt" med tolvstegsprogrammet? Ett ännu "enklare" program kan jag formulera i ett ord:

-"Älska!"

Att sedan verkligen göra detta på ett varmt, osjälviskt och självuppoffrande sätt - är inte det något av det svåraste man kan försöka sig på, likaväl som att försöka praktisera tolvstegsprogrammet?

Var man ska få orken ifrån? Bra fråga! Jag antar att vi får söka hjälp hos varandra och/eller hos Gud (för de som upplever detta meningsfullt). Har du själv några förslag? Jag tror att det viktigaste kanske är att få uppleva att någon lyssnar på en, kanske på det sätt som beskrivs här:

http://tantvitro.blogspot.com/2008/10/hur-hjlper-vi-bst-varandra.html

John sa...

P.S. Om man trippelklickar på länken, som jag hänvisar till sist i min förra kommentar, och kopierar in den i adressfältet bör man hitta rätt. Då kommer hela adressen med.

Eller så klickar man här:

Hur hjälper vi bäst varandra?