Välkommen till bloggen "Tankar, tvivel och tro..."! Jag som förestår denna blogg heter John Nilsson. Här delar jag med mig av mina tankar om stort och smått, framförallt om psykologi, religion och samhälle. Välkommen att läsa och ge din respons på mina inlägg och efterföljande kommentarer.

2008-04-28

Citat + tankar om "syndafallet"

Dagens citat:

"Du kan inte övervinna det negativa genom att ständigt fästa blicken på det, utan endast genom att utveckla det positiva."

(Wilfrid Stinissen i "Idag är Guds dag", texten för den 23 augusti.)

***

Jag antar att ovanstående gäller både när man vill göra något åt sina egna brister och andras, som man uppfattar dem. Bättre att fokusera på möjligheterna i en given situation, än att låta sig överväldigas av svårigheterna. Bättre också att fokusera på att försöka komma till rätta med sig själv, än att försöka ändra på andra. Detta är dock lätt att säga, svårare att följa.

***

Innebörden av "syndafallet"?

En sak som jag funderat på är det här med bibelns berättelse om syndafallet. Adams och Evas brott var att äta frukten av kunskapens träd. Är Gud emot kunskap? Mot vetenskap? Varför i sådana fall? Är det för att kunskap ger makt och inflytande? Föredrar Gud att vi är eller förblir okunniga och därför lättare blir beroende av honom? Det är förstås en hållning som passar bra för en överhet, av vilket slag det vara månde, som vill ha passiva och fogliga undersåtar, som vill ha en villkorslös lydnad och som inte vill bli ifrågasatt. Men vad har det med kärlek att göra? Jag valde ett citat av Stinissen ovan, för jag tyckte just det var bra. I andra texter skriver han dock om att vara "lyckligt beroende" och sådant. Jag förstår inte vad han menar och jag är inte säker på att jag skulle hålla med ens om jag gjorde det.

Om man istället fokuserar på Adams och Evas olydnad mot Guds bud, att de inte skulle äta av denna kunskapens frukt, blir det bättre då? Har inte 1900-talets historia visat vad oreflekterad lydnad mot överheten kan leda till i form av krig och dödande?

Ibland tänker jag så att dessa berättelser nog bara är konstruerade av föräldrar eller någon annan lokal grupps överhet, som velat stävja/hindra/motarbeta sina barns eller undersåtars nyfikenhet, ifrågasättande och utövande av sin gudagivna(?) eller "naturliga" frihet - i syfte att försvara sin egen position och egna privilegier.

Jesus talar om och visar något annat med sitt liv, uppfattar jag; att den som vill vara stor ska tjäna de andra och att den som vill vara störst skall vara de andras slav. Inte helt oproblematiskt det heller kanske, för en modern människa som vill "förverkliga sig själv" som det heter. Det är dock något jag mer önskar att jag vore (villig att tjäna andra), snarare än att vara "okunnig" och "lydig".

Inga kommentarer: